Ocko

Úžasné !

Je to ešte lepšie ako som si kedy vôbec dokázal predstaviť! Hoci sú na Zemi miliardy ľudí, On pozná konkrétne teba a mňa. Nie som len výsledkom náhody a moja existencia nie je zbytočná. On ma stvoril, vyformoval ma v lone mojej matky. On ma pozná a má záujem o vzťah so mnou a s tebou. On urobil všetko pre to, aby mohol mať vzťah s človekom.
Rim. 5:8 ,, No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.”
Jeho Syn prišiel na Zem preto, aby položil svoj život ako výkupné za tvoj život.
Rim. 8:32 ,,Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?”
Ján 15:13 ,,Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov.”
Boh neurobil len to, že dal zapísať do biblie: ,, milujem ťa ” Ale On to skutočne dokázal, reálne to urobil. On chce mať s tebou živý a osobný vzťah, ale na to musel odstrániť múr, ktorý stojí medzi tebou a Bohom a tým múrom je tvoj hriech, (Iz. 59:2) .

Stop! Zastav sa, premýšľaj a modli sa k Bohu, aby ti ukázal, že Jeho láska k tebe vôbec nie je niečo všedné, otrepané a samozrejmé, ale je to také silné, že to od základu môže zmeniť úplne celý tvoj život.
Boh, tak veľký, silný, mocný, slávny a nad všetkým vládnuci – má záujem o teba, hoci ty si v porovnaní s Ním vlastne nikto, totálna nula. No napriek tomu aký si oproti Nemu bezvýznamný, On sa stal kvôli tebe:
Iz. 53:3 Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili.

Fil.2:6-8 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.

Ocko ťa miluje a ako svojho syna/dcéru ťa túži vychovávať. Možno niekedy o tom pochybuješ, že také ťažké a zložité situácie môžu byť naozaj k dobrému, ale dôveruj a … pozri list Hebrejom (Židom) 12:2-13

Priateľu, Boh je dobrý a dáva ti presne toľko, koľko potrebuješ, aby si s Ním mohol mať ten najkrásnejší a najvrúcnejší vzťah, vzťah dôvery a viery medzi Ockom a Jeho milovaným synom/dcérou.

Ak tomu neveríš, že On je až takýto dobrý alebo máš o tom pochybnosti, prosím ťa, presveč sa o tom v Jeho slove, úprimne hľadaj a On sa ti dá v pravý čas poznať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

93 − = 87