Martinskí medici

Web stránka je v rekonštrukcii z dôvodu jej modernizácie.

Pantokrator_web

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov

Zamestnanci poukazujú 2% z dane, dobrovoľníci (vyžaduje sa navyše Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) môžu poukázať až 3% z dane. Na poukázanie je nevyhnutné predložiť dve tlačivá na daňový úrad podľa bydliska – osobne alebo poštou do 30.4.2021.

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Tlačivo je možné vytlačiť a vypísať ručne (tu) alebo vypísať elektronicky a vytlačiť (tu).

2. Vypíšte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane (dátum zaplatenia dane je uvedený v Potvrdení zamestnávateľa). Tlačivo je možné vytlačiť a vypísať ručne (tu) alebo vypísať elektronicky a vytlačiť (tu). Ak sa tlačivo vypisuje ručne, 2% je potrebné vypočítať samostatne, ak sa tlačivo vypisuje elektronicky, údaje o prijímateľovi treba vpísať tieto:

  • IČO (15): 42432391
  • Právna forma (16): Občianske združenie
  • Názov (17): MARTINSKÍ MEDICI
  • Sídlo (18-21): RKFU sv. Martina v Martine, Nám. SNP 4062/1, 03601 Martin

Ak nám chcete oznámiť, že ste zaslali svoje 2% práve Vy, zaškrtnite v tlačive nad svojím podpisom súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

Veľká vďaka.