Nedeľa 19.9.2021

Aula A: Sv. omša. 20:00 (25. nedeľa v cezročnom období). Slávnosť Zmierenia od 19:00

Nedeľa 19.9.2021 Aula A: Sv. omša. 20:00 (25. nedeľa v cezročnom období). Slávnosť Zmierenia od 19:00

Nedeľa 26.9.2021

Aula A: Sv. omša (26. nedeľa v cezročnom období).

Nedeľa 26.9.2021

Aula A: Sv. omša (26. nedeľa v cezročnom období).