Centrum Univerzitnej Pastorácie (CUP) pri Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Študujeme všeobecné a zubné lekárstvo, pôrodnú asistenciu, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo. Máme radi Ježiša, ktorý nás všetkých spája, a tak spoločne radi trávime čas. Skvelými príležitosťami na to sú nám sväté omše, rôzni hostia, akcie (duchovné, športové, zdravotnícke, výletové) a v neposlednom rade naše milované spoločenstvo Kairos. Hľadáme Toho, ktorý je pôvodcom všetkého, nachádzame ho v službe pacientom i len tak random v ľuďoch navôkol, ale veď to už vy sami viete, ako to chodí.

Našou víziou je duchovný a osobnostný rozvoj študentov a spoločná cesta bližšie k Bohu. CUP je našou druhou rodinou, voľnočasovou oázou počas štúdia, ktoré je ako pre aktívnych, tak i pasívnych členov. Je to priestor pre spoznanie, rozvoj a využitie darov a talentov každého jedného z nás. Našim spoločným cieľom je stať sa dobrými zdravotníkmi, ktorí prinášajú Ježiša do nemocníc – svojím prístupom, komunikovaním či postojmi.

CUP má otvorené brány pre všetkých, ktorí túžia tráviť čas s ľuďmi v spoločenstve, v tichu adorácie, chutnom čajíku či hudbe, alebo športe. Tak neváhaj a pridaj sa k nám!