Stredajší hosť

Diskusia s o. Jaroslavom Jablonským

V stredu 1.5. o 19.00 vás pozývame do posluchárne na sv. omšu, ktorú bude slúžiť vojenský kaplán o. Jaroslav Jablonský. Po sv. omši a čajovici bude diskusia o prítomnosti zla vo svete, otázky exorcizmu či ako sa chrániť zlého. O. Jaroslav Jablonský bol exorcistom Trnavskej arcidiecézy.Otázky mu môžeme položiť osobne alebo prostredníctvom aplikácie SLIDO.

Liturgický prehľad

Liturgický prehľad: 28.4.-5.5. 2024

Liturgický prehľad: 28.4.-5.5. 2024 NEDEĽA: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (20h/Poslucháreň) Pondelok: Sv. Kataríny Sienskej (19h/Poslucháreň) Utorok: Féria (6h/Kaplnka) Streda: Sv. Jozefa robotníka (19h/Poslucháreň) Štvrtok: Sv. Atanáza, biskupa a uč. Cirkvi (19h/ Veľký klub) Piatok: Sv. Filipa a Jakuba, apoš., sviatok (6h/Kaplnka) NEDEĽA: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (20h/Poslucháreň) ……………………………………………………………………………………………. Þ Sv. zmierenia každý deň podľa rozpisu. Ak niekto …

Stredajší hosť ŽIVOT V CUPku

SVÄTÁ LITURGIA

SVÄTÁ LITURGIA Priatelia, túto stredu vás pozývame na gréckokatolícku svätú liturgiu s vladykom Cyrilom Vasiľom, arcibiskupom košickej eparchie. Po liturgii bude pripravené agapé „CUP HODY“ pri príležitosti spomienky na nášho patróna – svätého Giuseppe Moscatiho. Po agapé bude nasledovať diskusia s vladykom Cyrilom prostredníctvom slido, kedy sa budete môcť opýtať čokoľvek, čo vás zaujíma. Srdečne …

Akademický rok Podporte nás

CUPko veľkonočné trhy

„Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ Palmová nedeľa je posledná nedeľa pôstneho obdobia. Pripomína nám rozhodnutie židovskej veľrady o Ježišovej smrti a Ježiš už prichádza do Jeruzalema, aby na seba vzal tento kríž. Práve túto nedeľu sme sa rozhodli stráviť v kostole sv. Martina. Na omši spieval CUP-ko zbor, ktorý ju skrášlil …

Akademický rok KAIROS

Deň spolča Kairos

Ako bývalo zvykom počas minulých semestrov, aj teraz v letnom semestri sme sa rozhodli v spoločenstve Kairos organizovať Dni spoločenstva vždy v prvý pondelok o ôsmej večer vo veľkom klube. Dni spoločenstva slúžia na stretávanie a vzájomné zblíženie jednotlivých členov stretiek spoločenstva, ale dvere sú na nich vždy otvorené aj pre ostatných CUPkárov. Keďže nás …