Martinskí medici

 

Pantokrator_web

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov

Zamestnanci poukazujú 2% z dane, dobrovoľníci (vyžaduje sa navyše Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) môžu poukázať až 3% z dane. Na poukázanie je nevyhnutné predložiť jedno tlačivo (kto si robí daňové priznanie sám) alebo dve tlačivá (ostatní) na daňový úrad podľa bydliska – osobne alebo poštou do 30.4.2022.

1. Ako zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ, požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Tlačivo je možné vytlačiť a vypísať ručne (tu), alebo vypísať elektronicky a vytlačiť (tu).

2. Vypíšte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane (dátum zaplatenia dane zamestnanca je uvedený v Potvrdení zamestnávateľa). Tlačivo je možné vytlačiť a vypísať ručne (tu), alebo vypísať elektronicky a vytlačiť (tu). Ak sa tlačivo vypisuje ručne, 2% je potrebné vypočítať samostatne. Ak sa tlačivo vypisuje elektronicky údaje o prijímateľovi treba skopírovať tieto:

  • IČO (15): 42432391
  • Obchodné meno (názov) (16): MARTINSKÍ MEDICI

Ak nám chcete oznámiť, že ste zaslali svoje 2% práve Vy, zaškrtnite v tlačive nad dátumom a svojím podpisom súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

Veľká vďaka.