Na predošlých riadkoch a fotkách si mohol vidieť, čo naše CUPko vlastne je a čo všetko je jeho súčasťou. Bez Vašej podpory to však nie je možné. Nakoľko sme študenti, každé jedno euríčko sa zíde. Spraviť tak môžete poukázaním 2% z Vašich daní či podporením nášho občianskeho združenia Martinskí medici. Vaše dary slúžia na prevádzkové náklady nášho centra a na realizáciu pastoračných aktivít, ako napr. na prerobenie našej miestnosti 124, agapé na Veni Sancte, financovanie hostí, organizovanie akcií ako je napríklad Celoslovenská kresťanská konferencia medikov, duchovná obnova či iné.

Finančná pomoc pre CUP MARTIN

Účet:
IBAN: SK4702000000003565371259
BIC: SUBASKBX

Finančná pomoc pre OZ Martinskí medici

Ak chcete pomôcť pri realizácií aktivít nášho Centra univerzitnej pastorácie (CUP) 2% z vašej dane, môžete tak urobiť podporením občianskeho združenia MARTINSKÍ MEDICI s ktorým naše centrum úzko spolupracuje. Za vašu podporu vám veľmi pekne ĎAKUJEME. Viac INFO TU!

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov

Zamestnanci poukazujú 2% z dane, dobrovoľníci (vyžaduje sa navyše Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) môžu poukázať až 3% z dane. Na poukázanie je nevyhnutné predložiť jedno tlačivo (kto si robí daňové priznanie sám) alebo dve tlačivá (ostatní) na daňový úrad podľa bydliska – osobne alebo poštou do 30.4.2023.

  1. Ako zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ, požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Tlačivo je možné vytlačiť a vypísať ručne (tu), alebo vypísať elektronicky a vytlačiť (tu).
  2. Vypíšte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane (dátum zaplatenia dane zamestnanca je uvedený v Potvrdení zamestnávateľa). Tlačivo je možné vytlačiť a vypísať ručne (tu), alebo vypísať elektronicky a vytlačiť (tu). Ak sa tlačivo vypisuje ručne, 2% je potrebné vypočítať samostatne. Ak sa tlačivo vypisuje elektronicky údaje o prijímateľovi treba skopírovať tieto:
  • IČO (15): 42432391
  • Obchodné meno (názov) (16): MARTINSKÍ MEDICI

Ak nám chcete oznámiť, že ste zaslali svoje 2% práve Vy, zaškrtnite v tlačive nad dátumom a svojím podpisom súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

Veľká vďaka.