SDM Krakov 2016

SDMKrakov

Milí účastníci Svetových dní mládeže!

Svetové dni mládeže (SDM)v Krakove a dni v diecéze, konkrétne v mestečku Brzeszcze sa síce skončili, ale to, čo sme tam prežili spolu s našimi novými priateľmi, ktorých nám Pán poslal do cesty a ktorých sme tam spoznali v nás zostáva a nepochybujem o tom, že aj v našich životoch prináša a bude prinášať ovocie. Budem rád ak táto stránka, bude živou stránkou a pomôže nám pripomenúť si tieto chvíle, ktoré sme tam prežili. Veľmi ma poteší, ak na ňu pribudnú napríklad osobné svedectvá z týchto spoločne prežitých dní, ale aj z dní potom, svedectvá ovocia. Ale tiež fotky, zážitky atď.. Pevne verím, že táto stránka sa stane povzbudzujúcou pre nás všetkých.

                                                                                                                  kaplán Michal

« 1 z 5 »

Poďakovanie za duchovnú kyticu pre sv. Otca

Možno si mnohí z vás pamätajú, že v minulom roku 2015 sme z farnosti Martin – Mesto okrem tej medickej, podnikli dve púte do Assisi a Ríma, a to konkrétne v mesiacoch máj a september. Súčasťou našej púte do Ríma a myslím, že aj jednou z vecí, na ktorú sa ľudia aj najviac tešili, bola audiencia so sv. Otcom Františkom. Tieto osobné stretnutia so sv. Otcom majú vždy špecifickú atmosféru a myslím, že je naozaj zážitok na celý život byť v blízkosti tohto človeka. Keď sme tam išli, tak som tak rozmýšľal, že čo bude dobré mu priniesť, pretože keď človek ide niekde na návštevu, tak väčšinou so sebou zoberie nejaký darček, ktorý tomu druhému urobí radosť. V tom mi zarezonovali slová sv. Otca Františka, aby sme sa nezabudli za neho modliť, a tak mi napadlo pripraviť pre sv. Otca duchovú kyticu, ktorá nikdy nezvädne,  ktorá bude zložená z modlitieb, obiet, dobrých skutkov práve za sv. Otca, za jeho potreby a za posilu v jeho diele, do ktorého si ho Pán povolal. Bol som veľmi milo prekvapený, koľkí ľudia sa do tejto akcie zapojili. Môžem povedať, že do tohto projektu sa zapojilo niekoľko stoviek ľudí. Tento týždeň prišiel je list z Vatikánu, v ktorom sv. Otec František ďakuje aj za vami pripravenú a zozbieranú duchovnú kyticu. Na záver sa aj ja vám chcem poďakovať, za každý kvietok tejto duchovnej kytice. Bolo to silné svedectvo aj pre mňa. Chcem sa poďakovať každému, kto sa do tohto projektu zapojil a dal si tú námahu, že poctivo vypĺňal pracovný list, ale aj tým, ktorí možno nevypĺňali a zapojili sa svojimi modlitbami a obetami. A pozývam nás, aby sme i naďalej nezabúdali modliť sa za muža, ktorého si Boh vyvolil, aby viedol a spravoval jeho Cirkev, na ktorého plecia zložil bremeno veľkej zodpovednosti, zvlášť v týchto časoch, kedy si Cirkev prechádza nie ľahkým obdobím. Ďakujem.

Podakovanie

2% z dane

Ak chcete pomôcť pri realizácií aktivít nášho Centra univerzitnej pastorácie (CUPka ) 2% z vašej dane, môžete tak urobiť podporením občianskeho združenia MARTINSKÍ MEDICI. Za vašu podporu vám veľmi pekne ĎAKUJEME.

                                            Vaše  cropped-logoobrazok.pngVšetky potrebné formuláre si môžete stiahnuť TU:

Pre fyzické osoby:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

https://drive.google.com/file/d/0B9shNOmci7gZdWJ1b0VJMGRGTEU/view?usp=sharing

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

https://drive.google.com/file/d/0B9shNOmci7gZYzdtNkM1V0VWdFk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B9shNOmci7gZQmc0cFpKWkFZcGs/view?usp=sharing

Pre právnické osoby:

Potrebné infomácie:

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42432391

Obchodné meno (názov): MARTINSKÍ MEDICI

Sídlo: Rimskokatolícka farnosť sv. Martina v Martine, Nám. SNP 1., 036 01 Martin

Návod ako poukázať 2% z dane:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

ROK MILOSRDENSTVA

„Toto je brána Pánova! Otvorte mi brány spravodlivosti!“ Po týchto slovách Svätý Otec  František roztvoril bronzovú Svätú bránu Vatikánskej baziliky a zostal v tichu stáť na jej prahu. „Pre tvoje veľké milosrdenstvo vstúpim do tvojho domu, Pane,“ – povedal do ticha

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.
Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.

SKUTKY MILOSRDENSTVA:

Skutky telesného milordenstva

 • Hladných kŕmiť
 • Smädných napájať
 • Nahých odievať
 • Pocestných sa ujať
 • Väzňov vykupovať
 • Chorých navštevovať
 • Mŕtvych pochovávať

Skutky duchovného milosrdenstva

 • Hriešnikov napomínať
 • Nevedomých vyučovať
 • Pochybujúcim dobre radiť
 • Zarmútených tešiť
 • Krivdu trpezlivo znášať
 • Ubližujúcim odpúšťať
 • Za živých a mŕtvych sa modliť