Kde sa vzalo, tu sa vzalo, CUP logo na svete stálo : )

Pokochajte sa! A pointa či skôr podstata? Srdce – láska k Bohu, sebe a blížnym – vzdialeným i blízkym. Láska k tým, komu naša služba smeruje i tým, s ktorými lásku šírime. A kríž? že jedine On je ten, ktorý nás spája : )