Podporte nás

Podpora 2% z daní

Bez Vašej podpory činnosť Centra univerzitnej pastorácie (CUP) nie je možná. Spraviť tak môžete zaslaním finančného daru na bankový účet Centra alebo poukázaním 2% z Vašich daní na podporenie činnosti nášho občianskeho združenia Martinskí medici. Vaše dary a dane slúžia na prevádzkové náklady nášho centra a na realizáciu pastoračných a vzdelávacích aktivít, ako napr. na prerobenie našej miestnosti 124, agapé na Veni Sancte, financovanie návštev hostí, organizovanie akcií ako je napríklad Celoslovenská kresťanská konferencia medikov, duchovná obnova či iné.

1. Finančná pomoc darom pre CUP MARTIN

Účet:
IBAN: SK4702000000003565371259
BIC: SUBASKBX

2. Finančná pomoc zo zaplatenej dane pre OZ Martinskí medici

Ak chcete pomôcť pri realizácií činnosti nášho Centra čiastkou z vašej zaplatenej dane, môžete vo svojom daňovom priznaní túto sumu poukázať na občianske združenie MARTINSKÍ MEDICI s ktorým Centrum úzko spolupracuje pri celom rade spoločných aktivít.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov

Zamestnanci poukazujú 2% z dane, dobrovoľníci (vyžaduje sa navyše Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) môžu poukázať až 3% z dane. Na poukázanie je nevyhnutné predložiť jedno tlačivo (kto si robí daňové priznanie sám) alebo dve tlačivá (ostatní) na daňový úrad podľa bydliska – osobne alebo poštou do 30.4.2024.

  1. Ako zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ, požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Tlačivo je možné vytlačiť a vypísať ručne (tu), alebo vypísať elektronicky a vytlačiť (tu).
  2. Vypíšte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane (dátum zaplatenia dane zamestnanca je uvedený v Potvrdení zamestnávateľa). Tlačivo je možné vytlačiť a vypísať ručne (tu), alebo vypísať elektronicky a vytlačiť (tu). Ak sa tlačivo vypisuje ručne, 2% je potrebné vypočítať samostatne. Ak sa tlačivo vypisuje elektronicky údaje o prijímateľovi treba skopírovať tieto:
  • IČO (15): 42432391
  • Obchodné meno (názov) (16): MARTINSKÍ MEDICI

Ak nám chcete oznámiť, že ste zaslali svoje 2% práve Vy, zaškrtnite v tlačive nad dátumom a svojím podpisom súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

Veľká vďaka.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...