Semestre samy o sebe sú dlhé. A nekonečné… No ale keď je človek po boku dobrých ľudí a priateľov, ubehne to veeeľmi rýchlo. Tak sa teda pozrime do kalendára, na čo sa môžete tešiť v našom Centre univerzitnej pastorácie v Martine!

 • Veni Sancte – slávnostná svätá omša s otcom biskupom, vzývanie Ducha Svätého do nového AR, predstavenie tímov a akcií, agapé (september)
 • Privítanie prvákov – grilovačka (september)
 • 24/3 – trojdňová nepretržitá adorácia, začiatok semestra
 • Celoslovenská kresťanská medická konferencia – významní a kvalitní hostia
 • Jesenná chata – možnosť viac spoznať ľudí z CUP a z iných stretiek
 • Duchovná obnova pre internát – chvály, prednášky (letný semester)
 • Lyžovačka na Martinkách (koniec zimného semestra)
 • Medziupece florbal – florbalový turnaj medzi UPeCe vrámci celého Slovenska
 • Medziupece volejbalový turnaj – (letný semester)
 • Te Deum – slávnostná svätá omša s otcom biskupom, poďakovanie za uplynulý akademický rok, zakončenie semestra, agapé
 • Leto – výlet do zahraničia (napr. Rím), chaty stretiek spoločenstva

 

 • Spoločenstvo Kairos – „zatiahni na hlbinu“, intrákovská oáza; týždenné stretká po ročníkoch, zdieľanie, čítanie Svätého Písma, modlitba; Deň spoločenstva Kairos – raz za mesiac, prednáška, chvály, občerstvenie