O nás

Kto sme a čo  robíme?

Sme študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolanie v rôznych odboroch: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia. Naša budúca práca má byť aj naším povolaním a službou pre človeka a celú spoločnosť. Preto okrem štúdia nás spája viera a hľadanie Toho, kto je za všetkým a vo všetkom…Máme otázky a hľadáme odpovede, ktoré nás vedú k napĺňaniu nášho života a našich vzťahov. Centrum univerzitnej pastorácie (CUP) je duchovným priestorom, kde sa spoznávame a vytvárame vzťahy, hľadáme odpovede, duchovne žijeme a trávime aj svoj voľný čas. Každý študent je u nás srdečne vítaný, ak si nájde aspoň niečo čo ho v CUPku osloví.

U nás nájdeš predovšetkým duchovnú službu: slúženie s. omší, vysluhovanie s. zmierenia, adorácie a duchovné rozhovory. Bez ľudského zázemia by to však bolo bez základov a preto tu nájdeš možnosti pre spoločné stretávanie pri: športe, výletoch, víkendových akciách, duchovných obnovách, prednáškach zaujímavých hostí, ktorých bolo za päť rokov existencie CUPka naozaj mnoho. Snažíme sa byť duchovným domovom počas tvojho štúdia, kde môžeš pookriať na tele, duši a duchu.

História

Počas celého obdobia existencie Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF UK) v Martine sa študentom venovali kňazi, ktorí pôsobili vo farnostiach v Martine a vo Vrútkach. Hlavne po roku 1989 začali kňazi prichádzať aj na internát pri JLF UK, kde mohli byť bližšie pri študentoch, ktorí pochádzajú z rôznych kútov Slovenska a z mnohých krajín sveta. Až veľmi neskoro, oproti iným vysokým školám na Slovensku, vznikla inštitúcia s vlastným kňazom (duchovným správcom), ktorá sa môže systematicky venovať študentom JLF UK. Na základe rozhodnutia žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa vzniklo 1. júla 2015 Centrum univerzitnej pastorácie (CUP) pri JLF UK v Martine. Prvým kňazom a duchovným správcom bol Ing. Mgr. Michal Žiaran, ktorý v tejto službe pôsobil do júla 2020. Vďaka jeho obetavej duchovnej službe sa CUP v Martine stalo nielen fungujúcou inštitúciou, ale živým spoločenstvom mladých ľudí, ktorí okrem štúdia môžu v Martine nájsť plnohodnotnú univerzitnú farnosť, ktorá je pre študentov dôležitou súčasťou ich života, do ktorej sa mnohí (nielen myšlienkami) radi vracajú aj po ukončení štúdia.

K tomu, aby CUP v Martine mohlo byť plnohodnotným spoločenstvom potrebujeme Božie požehnanie a vašu pomoc. V prvom rade prosíme o modlitbu, ktorá privádza k láske, lebo láska vedie k dokonalosti (porov. Kol 3:14). Prosíme tiež o finančnú pomoc, aby sme mohli v CUP organizovať rôzne aktivity, spojené s touto službou.

Finančná pomoc pre CUP MARTIN

Ak máte možnosť a chcete, môžete naše CUPko podporiť aj finančne a to konkrétne poukázaním finančných prostriedkov na účet:
IBAN: SK4702000000003565371259
BIC: SUBASKBX
Tieto finančné prostriedky poslúžia na prevádzkové náklady nášho centra a na realizáciu pastoračných aktivít centra.

Finančná pomoc pre OZ Martinskí medici

Ak chcete pomôcť pri realizácií aktivít nášho Centra univerzitnej pastorácie (CUPka ) 2% z vašej dane, môžete tak urobiť podporením občianskeho združenia MARTINSKÍ MEDICI s ktorým naše centrum úzko spolupracuje. Za vašu podporu vám veľmi pekne ĎAKUJEME. Viac INFO TU!