Liturgický prehľad: 17.9-24.9. 2023

NEDEĽA (17.9): DVADSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ (sv. omša o 20:00 v posluchárni)

Pondelok: Féria (sv. omša o 19:00 v posluchárni)

Utorok: Sv. Januára, biskupa a muč. (sv. omša o 19:00 v posluchárni)

Streda: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoloč. muč. (sv. omša o 19:00 v posluchárni)

ŠTVRTOK: SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, SVIATOK (sv. omša o 19:00 v posluchárni)+ADORÁCIA

Piatok: Féria (sv. omša o 6:00 v posluchárni))

NEDEĽA (24.9.): DVADSIATA PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ (sv. omša o 20:00 v posluchárni)