Liturgický prehľad

Liturgický prehľad: 28.4.-5.5. 2024

Liturgický prehľad: 28.4.-5.5. 2024

NEDEĽA: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (20h/Poslucháreň)
Pondelok: Sv. Kataríny Sienskej (19h/Poslucháreň)
Utorok: Féria (6h/Kaplnka)
Streda: Sv. Jozefa robotníka (19h/Poslucháreň)
Štvrtok: Sv. Atanáza, biskupa a uč. Cirkvi (19h/ Veľký klub)
Piatok: Sv. Filipa a Jakuba, apoš., sviatok (6h/Kaplnka)
NEDEĽA: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (20h/Poslucháreň)
…………………………………………………………………………………………….
Þ Sv. zmierenia každý deň podľa rozpisu. Ak niekto potrebuje duchovný rozhovor, alebo sv. zmierenia napíšte mi a dohodneme sa.
Þ V utorok bude sv. omša výnimočne ráno o 6.00h v kaplnke.
Þ V utorok večer Gaučovica na 124ke nebude. Keďže bol záujem o tému ohľadom prítomnosti zla vo svete, resp. otázky exorcizmu pozvali sme medzi seba hosťa, bývalého exorcistu o. Jaroslava Jablonského, vojenského kaplána. V stredu o 19h bude slúžiť u nás sv. omšu po ktorej bude diskusia na naše otázky k tejto téme, či už osobne, alebo prostredníctvom SLIDO.
Þ V stredu budú spoločné modlitby žien a mužov o 6.30h v kaplnke. Srdečne pozývame.
Þ V mesiaci máj sa v celej cirkvi modlievame nádherné litánie loretánske. Pozývam vás k tejto modlitbe súkromne, ale aj v spoločenstve.