Už od nepamäti, ako stála naša drahá Alma Mater na krásnej Malej Hore v meste Martin, žili tu študenti lekárskej fakulty, ktorí túžili poznať a milovať Pána. Venovali sa im kňazi z farností Martin a Vrútky, no neskôr (v roku 1989) začali chodievať častejšie i na internát. Situácia sa však zmenila prvým júlom 2015, kedy vďaka Mons. Tomášovi Galisovi vzniklo Centrum Univerzitnej Pastorácie pri JLF UK v Martine. Duchovný správca, o. Michal Žiaran, bol našim prvým kňazom. Vytvoril tu spoločenstvo mladých veriacich ľudí a plnohodnotnú univerzitnú farnosť, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Od júla 2020 je v tejto službe náš drahý o. Ivan Moďoroši, ktorý je pre nás nielen kňazom, spovedníkom a duchovnou oporou, ale i druhým otcom.