Deň spolča Kairos

Ako bývalo zvykom počas minulých semestrov, aj teraz v letnom semestri sme sa rozhodli v spoločenstve Kairos organizovať Dni spoločenstva vždy v prvý pondelok o ôsmej večer vo veľkom klube. Dni spoločenstva slúžia na stretávanie a vzájomné zblíženie jednotlivých členov stretiek spoločenstva, ale dvere sú na nich vždy otvorené aj pre ostatných CUPkárov. Keďže nás …