CUPko veľkonočné trhy

„Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ Palmová nedeľa je posledná nedeľa pôstneho obdobia. Pripomína nám rozhodnutie židovskej veľrady o Ježišovej smrti a Ježiš už prichádza do Jeruzalema, aby na seba vzal tento kríž. Práve túto nedeľu sme sa rozhodli stráviť v kostole sv. Martina. Na omši spieval CUP-ko zbor, ktorý ju skrášlil …

Deň spolča Kairos

Ako bývalo zvykom počas minulých semestrov, aj teraz v letnom semestri sme sa rozhodli v spoločenstve Kairos organizovať Dni spoločenstva vždy v prvý pondelok o ôsmej večer vo veľkom klube. Dni spoločenstva slúžia na stretávanie a vzájomné zblíženie jednotlivých členov stretiek spoločenstva, ale dvere sú na nich vždy otvorené aj pre ostatných CUPkárov. Keďže nás …

Otec biskup František Trstenský v CUPku

V stredu 21. 02. nás navštívil spišský diecézny biskup otec František Trstenský. Bola to pre nás veľmi vzácna návšteva, keďže viacerí cupkári pochádzajú práve zo Spišskej diecézy. Súčasťou kázne bolo mnoho povzbudzujúcich a inšpiratívnych slov, z ktorých budeme ešte dlho čerpať. Po omši si pre nás otec biskup pripravil podnetnú prednášku na tému: Lekár Lukáš …

Biskup Dávid Tencer zanechal nezabudnuteľný dojem svojím vtipom a hudobným umením

V stredu 27.9.2023 nás v CUPku navštívil islandský biskup, ale pôvodom Slovák – Dávid Tencer. Mnohých z nás si hneď v úvode svätej omše, ktorú odslúžil, získal svojím vtipným a priateľským prístupom. Dotkla sa nás myšlienka sv. Františka z Assisi, ktorú spomenul: Hlásajte evanjelium a keď to bude potrebné, použite aj slová. Určite nezabudneme ani …