Už dávnejšie sa kňazi pôsobiaci v martinských farnostiach a Vrútkach venovali študentom Jesseniovej lekárskej fakulty, ktorí tu na fakultu prichádzajú z rôznych kútov Slovenka ale i sveta. Centrum univerzitnej pastorácie ako organizácia však vzniklo až k 1.7.2015 čiže je ešte v „plienkach“ a história sa píše aj teraz. K tomu aby sme mohli fungovať a história sa mohla písať potrebujeme v prvom rade Božie požehnanie a aj tvoju POMOC.historia