Zachytiť, zanechať, odložiť. Nie nechať na neskôr, ale znovu dať možnosť našim srdciam načerpať z dávno počutých slov. Alebo sa k nim len tak zatúlať a nechať sa osviežiť a obnoviť naše zmýšľanie a konanie. Príjemné počúvanie!

  • Nahrávky – stredy s hosťami
  • Konferencie
  • Duchovná obnova
  • Dni spoločenstva Kairos, prednášky, kázne

VEČER S HOSŤOM:

5.4.2017   Vdp. Marián Kuffa:
sv. omša homília
1. časť prednášky
2. časť prednášky

29.3.2017   ThLic. Ján Vigľaš:
KEĎ LEKÁROVI SVIETI ČERVENÁ

21.10.2015   páter Leopold Jablonský OFM:
POVOLANIE KRÁĽOVSKÝCH SYNOV A DCÉR

23.9.2015   prof. Richard Čemus SJ: 
ŽIVOT AKO ZBOŽŠTENIE