Pravidelný duchovný program:

Pondelok:

Od 18:15 do 18:45 spoveď v kaplnke na 10.p
o 19:00 sv. omša v kaplnke na 10.p.
od 19:45 stretko v kaplnke na 10.p.

Utorok:

Od 18:15 do 18:45 spoveď v kaplnke na 10.p.
o 19:00 sv. omša v kaplnke na 10.p.

Streda:

o 20:00 sv. omša v Aule B (Auly vedľa horných internátov)
(keď je stretnutie s hosťom sv. omša začína už o 19:30, po nej strenutie a diskusia)
spovedanie počas omše vo vestibule.

Štvrtok:

od 18:15 do 18:45 spoveď v kaplnke na 10.p.
o 19:00 sv. omša v kaplnke na 10.p.
od 19:45 do 20:45 adorácia v kaplnke na 10.p.

Piatok:

od 18:15 do 18:45 spoveď v kaplnke na 10.p.
o 19:00 sv. omša v kaplnke na 10.p.

Sobota:

o 19:00 sv. omša v kaplnke na 10.p.
možnosť spovede po sv. omši

Nedeľa:

o 18:00 Talianska sv. omša v kaplnke na 10.p.
o 20:00 SLOVENSKÁ sv. omša vo Veľkom klube

Spoveď/Rozhovor

kedykoľvek po dohode 🙂 kontakt na kaplána