Liturgický prehľad: 14.4.-21.4. 2024

Liturgický prehľad: 14.4.-21.4. 2024 NEDEĽA: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (20h/Poslucháreň) Pondelok: Féria (19h/Poslucháreň) Utorok: Féria (19h/Poslucháreň) Streda: Féria (19h/Poslucháreň) Štvrtok: Féria (19h/ Kaplnka) Piatok: Féria (6h/Kaplnka) NEDEĽA: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (20h/Poslucháreň) ………………………………………………………………………………. Þ Sv. zmierenia každý deň podľa aktuálneho rozpisu. Ak niekto potrebuje duchovný rozhovor, alebo sv. zmierenia napíšte mi a dohodneme sa. Þ V utorok …