Liturgický prehľad: 28.4.-5.5. 2024

Liturgický prehľad: 28.4.-5.5. 2024 NEDEĽA: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (20h/Poslucháreň) Pondelok: Sv. Kataríny Sienskej (19h/Poslucháreň) Utorok: Féria (6h/Kaplnka) Streda: Sv. Jozefa robotníka (19h/Poslucháreň) Štvrtok: Sv. Atanáza, biskupa a uč. Cirkvi (19h/ Veľký klub) Piatok: Sv. Filipa a Jakuba, apoš., sviatok (6h/Kaplnka) NEDEĽA: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (20h/Poslucháreň) ……………………………………………………………………………………………. Þ Sv. zmierenia každý deň podľa rozpisu. Ak niekto …