nezaradené

5. ročník Kresťanskej medickej konferencie: Spoločenstvo, odborníci a modlitby za zdravotníctvo

Prelom septembra a októbra sme strávili spoločne na 5.ročníku kresťanskej medickej konferencie. Stretli sme sa tu necelá stovka študentov slovenských a českých fakúlt, ktorí sme povolaní slúžiť v zdravotníctve, preto tak niesla názov aj táto konferencia. Zavítali k nám nasledujúci odborníci ako psychologička Mgr. Jana Bieščad Vindišová, PhD, infektologička v atestácii MUDr. Monika Paločková, PhD, kňaz a etik P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D a detský onkológ MUDr. Pavel Bician. Okrem vzácnych hostí sme budovali nové vzťahy a kontakty, jedli úžasne pripravené jedlá a v neposlednom rade sme sa spolu modlili za zdravotníctvo. Na workshopoch sme sa mohli porozprávať s hosťami konferencie ale aj nemocničným kaplánom Mgr. PhLic. Jurajom Jendrejovskym. Pripájam len pár krátkych myšlienok: „Pacient hospitalizáciou má obmedzené plnenie svojich sociálnych potrieb, preto by sme mali na to myslieť, keď budeme s ním komunikovať.“ „Smíme to, co můzeme? A kto nam zakaže to, co nemůzeme?“ v kontexte etiky editácie DNA. Od pani doktorky Paločkovej sme počuli o tom, ako lákala africké deti na očkovanie za buchtičky a pán doktor Bician nám hovoril o tom, ako informuje svojich detských pacientov o ich diagnózach a pozdieľal nám aj jeho veselé príhody, čo naznačuje, že aj v jeho práci je veselo. Ďalšou zaujímavou informáciou bol fakt, že vznikla Societas Lucae, asociácia katolíckych študentov medicíny a mladých zdravotníkov, aby sme sa mohli naďalej v medicíne navzájom podporovať.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...