1. Modlitba

v prvom rade vás chceme poprosiť a požiadať o vaše modlitby za naše CUPko, za všetky jeho aktvity, za tých čo ich pripravujú, a za všetkých, ktorí sa ich zúčastňujú, aby naozaj všetko slúžilo na to, na čo má, a aby to prinášalo hojné ovocie.

2. Finančná pomoc

Ak máte možnosť a chcete, môžete naše CUPko podporiť aj finančne a to konkrétne poukázaním finančných prostriedkov na účet:

IBAN: SK4702000000003565371259
BIC: SUBASKBX

Tieto finančné prostriedky poslúžia na prevádzkové náklady nášho centra a na realizáciu pastoračných aktivít centra.

3. 2% z dane

Ak chcete pomôcť pri realizácií aktivít nášho Centra univerzitnej pastorácie (CUPka ) 2% z vašej dane, môžete tak urobiť podporením občianskeho združenia MARTINSKÍ MEDICI s ktorým naše centrum úzko spolupracuje. Za vašu podporu vám veľmi pekne ĎAKUJEME. Viac INFO TU!

Za vaše modlitby, obety
a milodary vám už teraz ďakujeme!

Dávame do pozornosti, že za všetkých dobrodincov nášho
centra, bude každý týždeň v
utorok odslúžená sv. omša.