Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón

Ikona z 19. stor. pochádzajúca z hory Athos zobrazuje veľkého mučeníka sv. Pantelejmona (275-305), ktorý je patrónom lekárov, pôrodných asistentiek a dojčiacich, zobrazuje svätca aj zo scénami z jeho života. V cirkvi je uctievaný ako jeden zo štrnástich svätých pomocníkov v núdzi. Keďže počas života poskytoval lekársku starostlivosť bez nároku na odmenu, zaradil sa k tzv. svätým nezištníkom.

Rodičia mu dali meno Panteléon, čo znamená „Vo všetkom lev“, lebo sa nádejali, že svojou mocou sa stane podobným levovi. Medicínu študoval u vychýreného lekára Eufrozína. Čoskoro sa dostal do pozornosti cisára Maximiána (284-305), ktorý ho údajne chcel mať za dvorného lekára po skončení štúdií. Po zázračnej udalosti uzdravenia chorého dieťaťa prijal krst a nové meno Panteleimón, čo znamená „všemilostivý“. Po smrti svojho otca Panteleimón zasvätil svoj život pomoci strádajúcim, nemocným a chudobným. Núdznym rozdal po otcovi zdedený majetok. Bezplatne liečil všetkých, ktorí sa k nemu prichádzali, navštevoval tých, ktorí boli vo väzení, a pritom uzdravoval chorých nielen svojim lekárskym umením ale predovšetkým vzývaním mena Ježiš.

Keď ho cisár nepresvedčil, aby sa zriekol viery drsným spôsobom ho umučili.

Kult veľkomučeníka Panteleimóna existoval od 4. storočia. Podľa Posvätnej. Ostatky svätca sa uchovávajú na mnohých miestach v Rusku a v kláštore sv. Panteleimóna na vrchu Athos v Grécku. Hlava je umiestnená v Grécku na ostrove Andros v kláštore Panachrantos a pri významných príležitostiach býva prenášaná na uctievanie do iných kláštorov. Časť pozostatkov možno nájsť v Rumunsku (Bukovina) v kláštore Putna, v katedrále sv. Petra a Pavla v Constancii, či v Katedrále sv. Víta v Prahe. V talianskom meste Ravello, je ampula s jeho krvou, ktorá sa v deň jeho pamiatky skvapalňuje tak, ako sa to deje s krvou sv. Januára. Je známe, že ruská armáda získala dve víťazstvá v námorných bitkách so Švédmi v roku 1714 ( mys Gangut) a r.1720 (pri ostrove Grengam) v deň výročia jeho sviatku 27. júla.

V malých obrázkoch okolo ikony (klejmá) sú znázornené tieto udalosti z jeho života:Cisár prikáže Evfrasinovi učiť sv. Panteleimóna, Sv. veľkomučeník Panteleimón sa učí lekárstvu, Sv. Hermolaos ohlasuje sv. veľkomučeníkovi Panteleimónovi, Sv. Panteleimón kriesi mŕtveho, aby sa utvrdil vo viere, Sv. Panteleimón prijíma sv. krst, Sv. Panteleimón uzdravuje oči slepého, Milosrdenstvo sv. Panteleimóna k biednym, Sv. veľkomučeník Panteleimón uzdravuje ochrnutého, Sv. Panteleimón je priviazaný k stromu a opaľujú ho, Sv. veľkomučeník Panteleimón je vo vriacom kotli, Sv. veľkomučeník Panteleimón je hodený do mora, Sv. veľkomučeník Panteleimón je hodený zvieratám, Mučenie sv. veľkomučeníka Panteleimóna na kolese, Sťatie hlavy sv. Panteleimóna.