Sväté Písmo

http://www.svatepismo.sk/

Liturgické čítania

https://lc.kbs.sk/

Bioetická subkomisia

https://bioetika.kbs.sk/novinky

Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave

http://www.kklz.sk/