CUPko veľkonočné trhy

„Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ Palmová nedeľa je posledná nedeľa pôstneho obdobia. Pripomína nám rozhodnutie židovskej veľrady o Ježišovej smrti a Ježiš už prichádza do Jeruzalema, aby na seba vzal tento kríž. Práve túto nedeľu sme sa rozhodli stráviť v kostole sv. Martina. Na omši spieval CUP-ko zbor, ktorý ju skrášlil …