Akademický rok Šport

MedziUPC volejbalový turnaj

V dňoch 8. 3. – 10. 3. sa v Prešove konal volejbalový turnaj, na ktorom sa stretli UPCečká z celého Slovenska. Za naše CUPko súťažili dva tímy a do Martina prinášame krásne 1. a 5. miesto ♥️. Ďakujeme UPeCe Prešov za organizáciu.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...