Ďakujeme

Poďakovanie

Milí CUPkári a všetci naši priatelia a podporovatelia,

chcel by som aj týmto spôsobom poďakovať Ivanke Wallenfelsovej za takmer 4 roky jej nezištnej služby v prospech nášho spoločenstva. Bolo by ťažké vymenovať, čo všetko za tie roky musela dať bokom, aby mohla dať svoje talenty k dispozícii CUPku, ktoré my všetci vytvárame. Bez nej by CUPko určite krívalo a myslím, že mnohí sme túto jej službu vnímali s vďačnosťou.

Samozrejme, ešte od nás neodchádza, ale odovzdala túto štafetu služby Andrejke Kažimírovej a Simonke Dubňanskej, ktoré budú pokračovať v jej koordinátorskej službe a obohatia nás niečím novým. Tešíme sa na ne a srdečne ich vítam.  

Neváhajte sa na ne obracať (samozrejme, aj na mňa), ak máte otázky, podnety, návrhy, alebo chcete aj vy slúžiť v niektorých z našich tímov. Veľmi by nám to všetkým pomohlo.

Čas, ktorý „stratíme“ pre Boha sa nám stonásobne vráti už tu na Zemi.

Ďakujem všetkým, ktorí slúžia CUPku akýmkoľvek spôsobom. Nie je ich málo a robia veľmi veľa. Všetkým a každému ďakujem.

Ivan Moďoroši