Večer s hosťom:Vdp. Marián Kuffa, farár zo Žakoviec