Bez Božieho požehnania, márne sú naše namáhania, a to si človek v rôznych prežitých situáciách má možnosť naplno uvedomiť a preto i my chceme prosiť patrónov nášho CUPka, ktorých relikvie sa nachádzajú v našej kaplnke na internáte, o mocné orodovanie za nás a všetky aktivity, ktoré pripravujeme.

Jozef Moscati

Sv. Jozef Moscati

JanPavolSv. Ján Pavol II

FilipNeriSv. Filip Neri