Liturgický prehľad: 14.4.-21.4. 2024

Liturgický prehľad: 14.4.-21.4. 2024 NEDEĽA: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (20h/Poslucháreň) Pondelok: Féria (19h/Poslucháreň) Utorok: Féria (19h/Poslucháreň) Streda: Féria (19h/Poslucháreň) Štvrtok: Féria (19h/ Kaplnka) Piatok: Féria (6h/Kaplnka) NEDEĽA: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (20h/Poslucháreň) ………………………………………………………………………………. Þ Sv. zmierenia každý deň podľa aktuálneho rozpisu. Ak niekto potrebuje duchovný rozhovor, alebo sv. zmierenia napíšte mi a dohodneme sa. Þ V utorok …

SVÄTÁ LITURGIA

SVÄTÁ LITURGIA Priatelia, túto stredu vás pozývame na gréckokatolícku svätú liturgiu s vladykom Cyrilom Vasiľom, arcibiskupom košickej eparchie. Po liturgii bude pripravené agapé „CUP HODY“ pri príležitosti spomienky na nášho patróna – svätého Giuseppe Moscatiho. Po agapé bude nasledovať diskusia s vladykom Cyrilom prostredníctvom slido, kedy sa budete môcť opýtať čokoľvek, čo vás zaujíma. Srdečne …

CUPko veľkonočné trhy

„Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ Palmová nedeľa je posledná nedeľa pôstneho obdobia. Pripomína nám rozhodnutie židovskej veľrady o Ježišovej smrti a Ježiš už prichádza do Jeruzalema, aby na seba vzal tento kríž. Práve túto nedeľu sme sa rozhodli stráviť v kostole sv. Martina. Na omši spieval CUP-ko zbor, ktorý ju skrášlil …

Deň spolča Kairos

Ako bývalo zvykom počas minulých semestrov, aj teraz v letnom semestri sme sa rozhodli v spoločenstve Kairos organizovať Dni spoločenstva vždy v prvý pondelok o ôsmej večer vo veľkom klube. Dni spoločenstva slúžia na stretávanie a vzájomné zblíženie jednotlivých členov stretiek spoločenstva, ale dvere sú na nich vždy otvorené aj pre ostatných CUPkárov. Keďže nás …

Svätá omša s novokňazom Adamom Štefancom

V stredu 6.3. k nám do Cupka zavítal novokňaz Adam Štefanec. Odslúžil svätú omšu a dal nám novokňazské požehnanie. Po omši nasledovala tradičná čajovica a po nej rozhovor s naším hosťom. Publikum mu mohlo klásť otázky a tie boli skutočne pestré. Dozvedeli sme sa, aká je jeho obľúbená kniha, obľúbený svätec, aké má názory na …

Otec biskup František Trstenský v CUPku

V stredu 21. 02. nás navštívil spišský diecézny biskup otec František Trstenský. Bola to pre nás veľmi vzácna návšteva, keďže viacerí cupkári pochádzajú práve zo Spišskej diecézy. Súčasťou kázne bolo mnoho povzbudzujúcich a inšpiratívnych slov, z ktorých budeme ešte dlho čerpať. Po omši si pre nás otec biskup pripravil podnetnú prednášku na tému: Lekár Lukáš …